Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ. w Toruniu